Библиотека Викимедије Србије
Parallel Traces: A new lens on Jewish Heritage
 
Издавач: Tačka komunikacije
Издање: Beograd, 2020.
Језик: en
ИД: ISBN 978-86-80084-01-5
Број страна: 58
Приложио: Мирослав Лоци
Категорије: Извори

Сличне публикације
Enciklopedija tehničkih znanja
VI: Tehnika saobraćajnih sredstava
Radimir P. Živković
Управа и управници Града Београда 1839-1944
Бранислав Божовић
Geschichte des Schulwesens in der Banater Militär-Grenze 1764-1876
Felix Milleker
Izazovi nauke
П. Медавар