Библиотека Викимедије Србије
Dams in Yugoslavia | Barrages en Yougoslavie
 
Издавач: Yugoslav Committee on Large Dams, NIP Tribina
Издање: Beograd , 1971.
Језик: en, fr
Број страна: 217
Категорије: Извори

Сличне публикације
Enciklopedija tehničkih znanja
VI: Tehnika saobraćajnih sredstava
Radimir P. Živković
Управа и управници Града Београда 1839-1944
Бранислав Божовић
Izazovi nauke
П. Медавар
Geschichte des Schulwesens in der Banater Militär-Grenze 1764-1876
Felix Milleker