Библиотека Викимедије Србије
Утврђење манастира Ресаве: од замисли до остварења / Fortification of the Resava Monastery: from the vision to the creation
Гордана Симић, Вукадиновић Светлана
Издавач: Републички завод за заштиту споменика културе
Издање: Београд, 2018.
Језик: sr-ec, en
ИД: ISBN 978-86-6299-030-3
Број страна: 254
Приложио: РЗЗСК
Категорије: Извори

Сличне публикације
Enciklopedija tehničkih znanja
VI: Tehnika saobraćajnih sredstava
Radimir P. Živković
Управа и управници Града Београда 1839-1944
Бранислав Божовић
Izazovi nauke
П. Медавар
Geschichte des Schulwesens in der Banater Militär-Grenze 1764-1876
Felix Milleker