Библиотека Викимедије Србије
Језик, књижевност и популарна култура : зборник радова са Пете међународне конференције Факултета за стране језике / Language, Literature and Popular Culture : Proceedings from the Fifth International Conference at the Faculty of Foreign Languages
 
Издавач: Алфа БК универзитет
Издање: Београд, 2017.
Језик: sr-ec, en
ИД: ISBN 978-86-6461-017-9
Број страна: 227
Приложио: Алфа БК Универзитет
Категорије: Извори

Сличне публикације
Enciklopedija tehničkih znanja
VI: Tehnika saobraćajnih sredstava
Radimir P. Živković
Управа и управници Града Београда 1839-1944
Бранислав Божовић
Izazovi nauke
П. Медавар
Geschichte des Schulwesens in der Banater Militär-Grenze 1764-1876
Felix Milleker