Библиотека Викимедије Србије
Срби и Југославија: држава, друштво, политика: зборник радова
 
Издавач: Институ за новију историју Србије
Издање: Београд, 2007
Језик: sr-ec
ИД: ISBN 978-86-7005-055-6
Број страна: 397
Категорије: Извори

Сличне публикације
Enciklopedija tehničkih znanja
VI: Tehnika saobraćajnih sredstava
Radimir P. Živković
Управа и управници Града Београда 1839-1944
Бранислав Божовић
Izazovi nauke
П. Медавар
Geschichte des Schulwesens in der Banater Militär-Grenze 1764-1876
Felix Milleker